SM7OEA

Vad betyder SM7OEA?

SM = Sverige

7 =Distirkt, i detta fall Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne

OEA = Personligt id

Medlem SSA Sveriges Sändare Amatörer

Medlem SK7HW Kronobergs Sändareamatörer