Kanothajk med Älmhults scoutkår 2003-06-13-15

Från Fanhultssågen till Diö

s2300003.jpg','640','480','Klicka på bildern för att stänga fönstret','#FFCCFF','hug image','0');return document.MM_returnValue
Fredagen den 13 Juni. Mot kanalen som leder från Fanhultssjön till Virestadssjön
s2300004.jpg','640','480','Klicka på bildern för att stänga fönstret','#FFCCFF','hug image','0');return document.MM_returnValue
Stilla flyter vattnet Janne och Anton bildar eftertrupp.
s2300005.jpg','640','480','Klicka på bildern för att stänga fönstret','#FFCCFF','hug image','0');return document.MM_returnValue
Här var det snårigt, tappa inte paddeln Artur
s2300006.jpg','640','480','Klicka på bildern för att stänga fönstret','#FFCCFF','hug image','0');return document.MM_returnValue
vi tar oss sakta men säkert framåt,
s2300009.jpg','640','480','Klicka på bildern för att stänga fönstret','#FFCCFF','hug image','0');return document.MM_returnValue
men det gäller att ducka för utskjutande grenar.
s2300010.jpg','640','480','Klicka på bildern för att stänga fönstret','#FFCCFF','hug image','0');return document.MM_returnValue
Framme vid Virestadssjöns campingplats,
s2300013.jpg','640','480','Klicka på bildern för att stänga fönstret','#FFCCFF','hug image','0');return document.MM_returnValue
en efter kommer kanoterna till stranden.
s2300014.jpg','640','480','Klicka på bildern för att stänga fönstret','#FFCCFF','hug image','0');return document.MM_returnValue
Vår minste deltagare kollar att allt är utlastat,

  | |

1 2 3 4