Sankt Nikolaus Biskop av Myra 

Den 6 december -

Inledning.

Denna dag har Niklas och Nikolaus namnsdag, men denna dag har också en annan innebörd för barnen i bl.a. Holand, Tyskland och andra länder på kontinenten samt i många av de katolska församlingarna i Sverige. Då är det nästan julafton, när man fira Nikolausdagen. En del klär ut sig till Sankt Nikolaus och kommer och hälsar på med gåvor, precis som den riktige Sankt Nikolaus gjorde för över tusen år sedan. Det är inte vanligt att man firar Nikolausdagen i Sverige och det är nog inte många som tänker på att man kallar tomten för Santa Claus i England och USA.
Vem är då Sankt Nikolaus?

Lysia

Karta med de gamla städerna utsatta. För bättre upplösning klicka på kartan

Sankt Nikolaus (St. Nicholas)

Sankt Nikolaus föddes omkring år 280 i Patara i provinsen Lycia i Mindre Asien . Han var enda barnet till Nonna och Theophanes ("Johanna och Epiphanus" beroende på källa) som var mycket Gudfruktiga, fadern var en rik och ansedd handelsman. Efter St. Nikolaus födsel blev hans mor omedelbart fri från smärta och från denna stund och till hennes död fick hon inga fler barn. När St. Nikolaus döptes stod han upp i dopfunten utan något stöd i tre timmar, i och med detta hedrade han den heliga Treenigheten, han kom sedan att bli Guds tjänare och en stor förespråkare av Guds ord. Han drack endast mjölk från moderns högra bröst och onsdagar och fredagar visade han sig mycket återhållsam och drack endast en gång  på kvällen efter föräldrarna avsluta aftonbönen. Under hela sitt liv skulle St. Nikolaus hålla en sträng fasta  under onsdagar och fredagar.

St. Nikolaus växte i sin tro, moral och motfullhet ju mer åren gick, även hans kunskap om Gud ökade, bland annat genom undervisning av hans Gudfruktiga föräldrars.
När det gällde de Heliga skrifterna var det lätt för St. Nikolaus att lära sig, genom sitt starka intellekt och med hjälp av den heliga Anden.

När Sankt Nikolaus föräldrar ryktes bort, på grund av en svår sjukdom, kom den trogna förvaltaren till Nikolaus med det stora arvet. Sankt Nikolaus bad förvaltaren att ta hand om affärerna även i fortsättning. Arvet gjorde att Nikolaus kunde hjälpa ännu fler fattiga, och detta gjorde han helst i hemlighet.
Sankt Nikolaus var nu biskop i staden Myra  hade ryckte om sig att vara en stor välgörare. en mest kända historien om Sankt Nikolaus godhet följer nedan:


Det levde i Patara en rik och ansedd man, som förlorat alla sina pengar och levde i djup fattigdom. Han hade tre mycket vackra döttrar som var oskulder. Nu när han ändå hade blivit utslagen och saknade livets nödtorft, planerade fadern att prostituera sina döttrar och förvandla sitt hus till bordell. Detta skulle göra att han fick en inkomstkälla så att han kunde försörja sig och sina döttrar. O vilka tankar som mannen fick på grund av sin svåra situation, detta skulle bara leda till olycka och förnedring. När Sankt Nikolaus fick hör talas om den rike mannens olycka, beslöt han att hjälpa honom i hemlighet; för att förhindra att fadern förnedrade sig och sina döttrar genom att fullfölja sina tankar. Därför tog St. Nikolaus en stor säck med guld, och gick till mannens hus vid midnatt, och slängde in säcken genom ett öppet fönster och skyndade sig sedan hem.

På morgonen fann mannen säcken med guld, som han knöt upp. Han trodde att guldet var förfalskat vilket han snart konstaterade att det inte var, efter han testat det. Han gick igenom en lista med alla hans vänner och affärsbekanta, igen av dessa kan ha kastat in säcken med guld. Den fattiga mannen föll gråtande på knä och tackade Gud för den underbara gåvan. Ofta undrade han var guldet kom ifrån. Tack vare guldet kunde nu mannen gifta bort sin äldsta dotter och ge henne en guldet han fått i hemgift.

När St. Nikolaus såg att mannen handlade enligt hans önskan beslöt att även ge den andra dottern samma gåva. Åter igen förberedde St. Nikolaus en säck med guld och gick till mannens hus mitt i natten och slängde in säcken genom fönstret. Nästa morgon fann mannen säcken med guldet på golvet. Fadern föll till marken i tårar och tackade Gud. Nu kunde mannen även gifta bort sin andra dotter, och förhindra hennes förnedring.

Han undrade fortfarande vem den mystiska främlingen som givet honom gåvorna var, därför vaktade han vid fönstret varje natt hädanefter. St. Nikolaus hade även förberett en tredje säck med guld, vilken han slängde in genom fönstret som han gjort de andra gångerna. Denna gång var mannen beredd och skyndade efter främlingen, när han kom ifatt främlingen kände han igen honom eftersom han var en välkänd präst i staden, han tackade St. Nikolaus och sa: "Om inte Gud genom sin barmhärtighet hade upprest mig genom Din generositet, hade Jag, en olycklig fader, redan för länge sedan förlorat mina döttrar till ett liv i synden.

Nu är vi räddade från ett fall fasansfull synd, av Dig genom Gud," sa mannen.
Nu kunde även den tredje dottern gifta sig, och mannen och döttrar var besparade den skam och förnedring som skulle blivet om manen satt sin plan i verket.

Efter som mannen hade avslöjat att hjälparen var Sankt Nikolaus, fick han gå ed på att inte avslöja för någon vilken hjälparen var.

Detta är en av de många historier om Sankt Nikolaus verk av välgärning.


Pilgrimsfärd till Palestina

Sankt Nikolaus gjorde även en pilgrimsresa till Palestina för att se och vörda de heliga platser där, Herren, Jesus Kristus vandrade med sina bara fötter. När skeppet som han reste med närmade sig Egypten, så viste inte hans medresenärer vad som väntade dem. Men St. Nikolaus förutsåg att en storm var annalkande detta informerade han sina medresenärer om, han talade också om att han i en syn sett djävulen komma om bord för att dra dem ner i djupet. När medresenärerna hörde detta blev de förskräckta och bad St. Nikolaus om hjälp, han sa till dem att ha förtröstan och lita på Gud skulle rädda dem, sedan bad han intensivt till Gud. Omedelbart la sig och ett stort lugn la sig över skeppet och bedrövelsen blir till glädje. Medresenärerna återgäldar i tacksamhet, tacksägelse till Gud och hans tjänare fader Nikolaus, de var även förundrade över St. Nikolaus förmåga att förutse att stormen var i annalkande och hur deras nödläge upphörde. Lite senare klättrade en sjöman upp i toppen på en mast, när han skulle klättra ner halkade han och föll ner från hög höjd till skeppets däck. Sjömannen låg andlös och orörlig på däcket, St. Nikolaus återupplivade sjömannen med sin bön till Gud, och han reste sig upp som om han hade sovit.

Efter att satt alla segel igen , fortsatte färden under gynnsamma vindar och lyckligt anlöpte de hamnen i Alexandria.
I Alexandria helade St. Nikolaus många personer som var besatta av demoner och sjuka. Efter ett tag fortsatte så St. Nikolaus mot Palestina vilken var hans ursprungliga plan.
Framme i den heliga staden Jerusalem besökte St. Nikolaus Glogata, där Jesus Kristus gav sitt liv för att frälsa mänskligheten från synd, här bad St. Nikolaus böner framsprungna ur sitt hjärta som brinner av kärlek, och tacksamhet till vår frälsare. Han vandrade runt till alla de heliga platserna och när kvällen uppsökte han en kyrka för att bedja, de stängda portarna öppnade sig av sig själva och gav honom fritt tillträde till kyrkan för vilken även de himmelska portarna uppenbarade sig. När han varit tillräckligt länge i Jerusalem, hade han för avsikt att tillbringa en tid i öken i ensamhet, en Gudomlig röst hindrade honom att fullfölja sina planer och i stället förmanade att resa till hemlandet. Gud ville inte att St. Nikolaus skulle gömma sig i öknen utan han skull upplysa om Guds ord och kärlek  i Lycias ärkebiskopssäte.


Sankt Nikolaus dog 6 december någon gång mellan år 341 och 352.