Min hembygd

Loshult församling i Osby kommun norra Skåne


Inledning

En kall vintersöndag 1956 när snöstormen ven föddes jag i Kungstorp by, i Loshults församling, ett stenkast från gränsen till Småland. När jag var omkring ett år flyttade familjen till själva kyrkobyen Loshult. Det är nu inte om mig själv detta avsnitt ska handla om utan om Loshult. Nu kan man ju inte säga att Loshult är känt för att jag föddes där, utan för ett antal andra händelser, bland annat; det var vid Loshults kyrka Karl XI:s krigskassa blev stulen sommaren 1676. När jag nu har nämnt kyrkan får man inte glömma Loshulta Torsdag. Loshult är också känt för ett par bränder den mest kända av dessa den stora Loshultsbranden  1921, till dessa händelser ska jag återkomma senare i denna berättelse.

Loshult

Loshult är beläget vid gamla väg 23, i den nordligaste spetsen i Skåne, längre norrut kan man inte komma i Skåne. Loshults socken omfattar ca 50 byar och har en areal över en kvadratmil, redan 1569 var Loshult ett eget pastorat (Lunds stifts landeboke från detta år).

Loshult 1696

Loshults kyrka sedd söder ifrån 1696
(enligt lantmätarritning från detta år)
källa En bok om Loshult

Loshult 1960-t

Loshult kyrka sedd från prästgården runt 1960
(renoverad 1861-63 moderniserad 1951-52)

foto Robert Wennerberg

Konfirmander 1970
Kyrkoherde Bertil Svensson

Loshults skola / församlingshem

Sommaren 1969 gick jag ut sjätte klass i grundskolan, examen detta år var annorlunda än andra skolavslutningar för detta år lägger man ner skolan i Loshult. Tiden före examen var också den mycket speciell, vi elever fick var med att förbereda den aktion som sedan skulle ske på skolans inventarier. Jag kommer inte ihåg vem som bestämde, men vi elever fick behålla våra skolbänkar och stolar, samt vi fick välja ut böcker och dylikt från skolans förråd, för min del blev det några böcker och planscher som jag fortfarande efter 32 år fortfarande har kvar, detta gäller även min gamla bänk och stol.

Skolhistoria

Den första skolan i Loshult byggdes 1799, men skolverksamheten i Loshults församling är äldre än så.

Redan hösten 1683 på börjades undervisningen efter svenska böcker, då var det församlingsprästen som ansvarade för undervisningen, i de flesta fall var det klockaren som skötte undervisningen efter tillstånd från biskopen.
När det gäller flickorna blev dom också kallade till samma skola som pojkarna och fick abc-bok, katekes och psalmbok.
På den tiden var det inte heller lätt för den som skolkade från skolan, de fick betala böter eller fick de sitta i stocken " gabestocken" framför kyrkans ingång.

Den 14 maj 1687 kunde man i en rapport till domkapitlet från häradsprost Nicolaus Erman läsa, att i Loshult kunde 4 personer skriva och läsa, 53 kunde läsa i bok och 116 kunde läsa kristendomsstycke utantill. Petrus Thomeus häradsprost i Göinge (1710 - 21) rapporterade 1711 att både gammal och ung i Loshult kan väl läsa och sjunga.

Lärare och elever på 1700-talet

Det fanns två sorters lärare:

Informatorn, som i regel var studiosus och tänkte fortsätta studera vid universitetet, dessa anlitades av förnäma familjer och rika bönder.

Andra gruppen av lärare var de kringvandrade lärarna som gick omkring i allmogehemmen och undervisade barnen i by efter by, dessa stannade en till två veckor i varje by.

Hur försumliga elever bestraffas berättas från en skola i Växjö på 1760-talet:

Skol- och fattigstugan i Loshult

År 1838 diskuterades om man skulle bygga ett nytt och ändamålsenligt skolhus. Lärosalen skulle göras så rymliga att man kunde hålla, sockenstämmor, uppbördsmöten och andra sammanträde och ett rum för sådana fattiga, som är för gamla och skröpliga för att gå omkring och tigga.

Adventssöndagen 1840 stod det nya skolhuset och fattighuset färdigt.

Folkskolestadgan

1842 kom den första folkskolestadgan, och den förordnade bl.a., att varje socken skulle upprätta minst en folkskola med godkänd lärare.
Skolstyrelse = skolrådet svarade för undervisningen lokala anordnade. Till ordförande i skolstyrelsen var kyrkoherden, eller den prästman som förordnades i hans ställe självskriven, övriga ledamöter valdes.

Den 22 december 1850 upprättades Loshults församlings första skolreglmente(länk till hela reglemente) vilket stadfästes av domkapitlet den 9 juni 1852.

Skolor i Loshults Församling

Första skolan i Loshult byggdes 1799

Nytt skolhus/ fattigstuga i Loshult 1840

Stockhults skola 24 oktober 1878.

Norra Hulta skola 1880

Lilla Loshult skola 1880

Nybyggnation av Loshults skola klar 21 december 1888, på Klockebacken belägen  omedelbart väster om kyrkan, nuvarande Församlingshem.

Hökens skola avsynades i juli 1921

Stockhults nya skola ( paviljongskola) togs i bruk 1964


Källor

Källa En bok om Loshult av Artur Strid (Norra Skånes Civiltryckeri Hässleholm 1973)