Min USA-resa 2006
My holiday in USA 2006

2006-08-05 till 2006-08-23
5-aug-2006 to 23-aug-2006

Tidzonen för bilderna är satt till gmt - 6 h
Used time zone is gmt - 6 h, Denver CO / MDT - Mountain Daylight Time

Home|Previous Page|Next Page

img_0741.jpg

Röd sandsten


Red sandstone
800x600x24(RGB)
2006-08-09 08:22:00

img_0749.jpg

Skyltar som den här finns utplacerade vid början på naturstigarna, där finns det information om målet, data om stigen, förberedelse och regler.


Info-sign like this is placed by the trailhead, ther You can get information abut the outing, traile date, preperation for the outing and trail rules
800x600x24(RGB)
2006-08-09 09:10:24

img_0750.jpg

Vägvisare eller här börja stigen


Sign-post on the start-point for the trail
800x600x24(RGB)
2006-08-09 09:10:46

img_0752.jpg

En typ av katus tror jag, och en mycket taggi buske


One type of cactus, I think, and a very thorny bush
800x600x24(RGB)
2006-08-09 09:13:16

img_0753.jpg

Ser ut som en apa


Look like a monkey
800x600x24(RGB)
2006-08-09 09:13:46

img_0754.jpg

Skyline Arch från vår campingplats


Skyline Arch from the campground
800x600x24(RGB)
2006-08-09 09:15:00

img_0757.jpg

Utställning och informationsskyltar i besökscentrat vid parkentren


Exhibition case and info-sign in the visitor center in the park entrance
800x600x24(RGB)
2006-08-09 11:32:48

img_0756.jpg

Ett fotavtryck


A footprint
800x600x24(RGB)
2006-08-09 11:33:00

img_0758.jpg

Utsikt från ett av fönsterna, kanske om några 1000 år, kommer det kanske en arch här, det får framtiden utvisa


A view frome the window in the visitor center, mybe it will be an archa bute some 1000 year, the time will show that.
800x600x24(RGB)
2006-08-09 11:33:56

img_0759.jpg

Olika typer av mark och bergtyper som finns i parken


Different type of soil and rocks in the park
800x600x24(RGB)
2006-08-09 11:34:28

img_0761.jpg

En 3-d modell av parken


An 3-d model of the park
800x600x24(RGB)
2006-08-09 11:35:54

img_0765.jpg

Vi är på väg mot Fishers Tower, vi kör längs SR-128 och till vänster ser vi Coloradofloden


We are heading towards the Fishers Tower at SR-128, on the left hand can wesee, Colorado River
800x600x24(RGB)
2006-08-09 12:22:28

img_0766.jpg

Coloradofloden sedd från Fishers Towers campingplats


Coloorado River a view from Fishers Towers campgrund
800x600x24(RGB)
2006-08-09 12:51:38

img_0767.jpg


800x600x24(RGB)
2006-08-09 12:51:56

img_0768.jpg

Fishers Mesa

800x600x24(RGB)
2006-08-09 12:52:08

img_0769.jpg

Skylten talar för sig själv


This sign speak fore itself
800x600x24(RGB)
2006-08-09 12:55:00

img_0772.jpg

Fishers Towers sedda från parkeringsplatsen och start platsen för stigen upp till Fishers Towers


Fishers Towers a view frome Fishers Towers trailhead
800x600x24(RGB)
2006-08-09 12:59:48

img_0776.jpg

Coloradofloden igen in rolig bergformation i förgunden, ser ut som ett ånglok


Colorado River again whit a funny rockformation in the forefront, look like a steam-engine
800x600x24(RGB)
2006-08-09 13:02:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Webmaster