Min USA-resa 2006
My holiday in USA 2006

2006-08-05 till 2006-08-23
5-aug-2006 to 23-aug-2006

Tidzonen för bilderna är satt till gmt - 6 h
Used time zone is gmt - 6 h, Denver CO / MDT - Mountain Daylight Time

Home|Previous Page|Next Page

img_0778.jpg

En liten sandstorm över Richardson Amphitheater


A small sandstorm over Richardson Amphitheatr
800x600x24(RGB)
2006-08-09 13:24:18

img_0779.jpg

Fishers Tower från grusvägen upp till parkeringen, Jag tror att det är oväder på väg


Fishers Tower from dirt road heading to parkining, I think ther is tunderstorm on its way
800x600x24(RGB)
2006-08-09 13:25:50

img_0780.jpg

Vid stannar vid en hästranch bredvid vägen


We make a chort stop at the horse corral beside the road
800x600x24(RGB)
2006-08-09 14:18:30

img_0781.jpg


800x600x24(RGB)
2006-08-09 14:18:40

img_0785.jpg

Det kortvariga regnet har ökat hastigeheten på strömmen i Coloradofloden


The short rain has increase the flow in the Colorado River
800x600x24(RGB)
2006-08-09 14:26:36

img_0788.jpg

Utsikt över Big Flat (SR-313). Vi är på väg mot Dead Horse Point statspark.


View over Big Flat (SR-313). We ar heading Dead Horse Point State Park
800x600x24(RGB)
2006-08-09 17:16:48

img_0789.jpg

Big Flat

800x600x24(RGB)
2006-08-09 17:16:56

img_0790.jpg

Några buskar kastar en svart skugga på bergsväggen så att det ser ut som målningar av människor


Some shrubs thrown a shadows over the rock-face, that look like a painting of people on the wall
800x600x24(RGB)
2006-08-09 17:18:38

img_0791.jpg

En monter med ett tjockhornsfår på besökcentret vid Deadhorse Point


Display of a Bighorn Sheep in the Deadhorse Pointe Visitor Center
800x600x24(RGB)
2006-08-09 17:40:22

img_0794.jpg

Utsikt från naturstigen runt Dead Horse Point besökcentre, man ser inte botten på ravinen det är ca. 575ft (ca 190m) ner


View from the nature trail around Dead Horse Point visitor center, You can't see the botom of the ravine, ther is abut 575ft (190m) down.
800x600x24(RGB)
2006-08-09 17:44:32

img_0795.jpg

En bit av Coloradofloden sedd från besökcentret


A piece of Colotrado River from visitor center.
800x600x24(RGB)
2006-08-09 17:45:46

img_0800.jpg

Avdustningsdammar för kalium-salt vid Potash, när Colradofloden Moab UT.


The potassium-salt evaporation ponds at Potash, just down the Colorado River from Moab, Utah.
800x600x24(RGB)
2006-08-09 17:48:06

img_0805.jpg

Joe och Caroline tar en pause längs naturstigen vid besökcentret


Joe, Megan and Caroline take a rest on natuer-trail around vistor center
800x600x24(RGB)
2006-08-09 17:52:46

img_0808.jpg

Daniel och Caroline med avdunstingsdannarna i bakgrunden


Daniel and Caroline whit the Evaporatio Ponds behind them
800x600x24(RGB)
2006-08-09 17:54:02

pict3593.jpg

Canyonlads National Park (Island in the sky district)

800x600x24(RGB)
2006-08-09 18:22:56

img_0812.jpg

Legenden om Dead Horse Point
Dead Horse Point är halvö på toppen av en sandstens klippa. Halvönen är förbunden med höglandsplatån (Big Flat) med en smal landtunga kallad the Neck (nacken). Där finns flera historier hur denna höga udde fick sitt namn.


The Legend of Dead Horse Point
Dead Horse Point is a peninsula of rock atop sheer sandstone cliffs. The peninsula is connected to the mesa by a narrow strip of land called the neck. There are many stories about how this high promontory of land received its name.
800x600x24(RGB)
2006-08-09 18:14:14

img_0817.jpg

En av dessa legender säger följande; Omkring sekelskiftet (18-19-talet) användes udden som en naturlig inhägnad för vildhästar som strövade omkring på högplatåens topp (Big Flat). Cowboysen samlar ihop dessa vildhästar och drev de sedan över nacken till udden. Nacken är endast 30-yard (ca28 m) bred, här stängslade man sedan av med grenar och ris. Detta bildade tillsammans med uden en naturliga inhängnad som är omgärdade av tvärbranta klippor som stupar rätt ner på alla sidor, villket gjode det omöjligt att smita ut. Cowboysen kunde sedan välja ut de hästa dom villa ha och lät de små hästarna(broomtails = en liten otämjd häst med kort yvig svans) löpa.


According to one legend, around the turn of the century the point was used as a corral for wild mustangs roaming the mesa top. Cowboys rounded up these horses, herded them across the narrow neck of land and onto the point. The neck, which is only 30-yards-wide, was then fenced off with branches and brush. This created a natural corral surrounded by precipitous cliffs straight down on all sides, affording no escape. Cowboys then chose the horses they wanted and let the culls or broomtails go free.
800x600x24(RGB)
2006-08-09 18:18:14

img_0820.jpg

En gång av någon okänd anledning, lämnades hästarna kvar i inhägnanden på den torra halvön där de dog av törst, medan de såg Coloradofoldens oåtkomliga vatten 2000ft (610 m) nedanför sig


One time, for some unknown reason, horses were left corralled on the waterless point where they died of thirst within view of the Colorado River, 2,000 feet below.

800x600x24(RGB)
2006-08-09 18:20:56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Webmaster